Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2011

enre
  Muzyka to jak dla mężczyzny piękna kobieta nago.  
Reposted bysoko soko

July 29 2011

enre
 A tak chciałeś na polanie za blokiem usiąść sobie, poczuć zapach młodości, powiew świeżości i smak wolności.
— Grubson

July 28 2011

enre
W zasadzie nie jest kolorowo... cóż.
Bardzo mi z tego powodu wszystko kurwa jedno.
— .
Reposted fromcolorblind colorblind

July 18 2011

enre
Wszystko, co kiedykolwiek kochałeś, odrzuci cię albo umrze.
— Fight Club
Reposted fromohwow ohwow viayhh yhh

July 11 2011

enre
- Ból uszlachetnia...
- Skoro tak, jestem pierdolonym diamentem.
— z K.
Reposted fromcolorblind colorblind
enre
Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?
— Grey's anatomy
Reposted fromfeatherr featherr viacolorblind colorblind
enre
delete, delete, delete, delete...
— escape.
Reposted fromcolorblind colorblind

June 19 2011

enre

June 09 2011

enre
Etanol to prawie jak lekarstwo jakieś
— MTB
Reposted bysoko soko

June 02 2011

enre
6513 7531 500
Reposted fromproof proof viayhh yhh
enre
0466 e66c
Reposted frombaghera baghera viayhh yhh

June 01 2011

enre

Big Red button

Reposted fromsawb sawb viaretaliate retaliate

May 27 2011

enre
Wiem, że mam kapryśne serce i trudne do zniesienia, zabłąkane spojrzenie
i przeciążenie w głowie
— Adele - Don't You Remember
Reposted frommnu mnu viapimpmyheart pimpmyheart

May 26 2011

enre
2083 7953 500
besty

May 25 2011

enre
9557 99b9 500
enre
7894 e0f1
Reposted byyhhexizeself-destructivelittlegirltheoristplkaheiself-destructivelittlegirlRadicalAdultsLickGodheadStylejatutylkorepostujedidonceliveafunctioninglifeunenlaaakso

May 24 2011

enre
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viaemeri emeri

May 18 2011

enre
...być normalnym ? - a po cooo ! : DD
enre
9238 f88a
Reposted fromdexecto dexecto viafuckyoulittle fuckyoulittle

May 11 2011

enre
2437 7e84 500
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl